”Vi skapar tillsammans eftersom jag existerar i dina ord och du existerar i mina ord”

 Ludwig Wittgenstein

Kontakt

E-post

irene@familjeterapi.at

Mitt telenr: 0708-458007Är upphandlad som handledare inom Kommunförbundet Skånewww.familjeterapi.at © 2011