www.familjeterapi.at © 2011  

”Vi skapar tillsammans eftersom jag existerar i dina ord och du existerar i mina ord”

 Ludwig Wittgenstein

Kontakt

 

Mobiltelefon: +4670-845 80 07

E-post: irene@familjeterapi.at

Min lokal finns på:

 

”Att våga är att förlora fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv”

Sören Kierkegaard